Sản Phẩm - Dịch Vụ
Menu
 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CARTON THĂNG LONG

Add: Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

Email: baobithanglong86@gmail.com

Tell: 0968 699 938 - 0967 967 860

Website: http://baobithanglong.ticc.vn